©  Foto:

Enghaveparken

Der er givet plads til kultur, historie og klima i Enghaveparken.

Et grønt pusterum for en trængt bydel. Sådan var Enghaveparken oprindeligt tænkt, da den blev indviet på Vesterbro i 1929. Bag parken stod Stadsarkitektens kontor, og et velkendt navn fik her lov, at ligge navn til flere af parkens elementer. Arne Jacobsen står nemlig bag både pavilloner, indgangsparti og musikscene. Alle dele, der på fineste vis er bevaret og genopført i den ”nye” park.

I 2019 genåbnede Enghaveparken, og foruden dens velbevarede nyklassicistiske udtryk, kan man nu opleve parkens nyligst tilførte funktion. Skybrudssikring. Bag projektet står tegnestuen Tredje Natur, og de har sammen med Københavns Kommune og HOFOR skabt blot ét af 300 skybrudsprojekter, der forventes gennemført over de næste 20 år. Under parken ligger nu store vandreservoirer, svarende til 10 olympiske svømmebassiner. De skal, sammen med flere af parken synlige områder, opdæmme regnvand, og sikre lokalområdet, når himlen åbner sig.  I alt kan parkens reservoirer rumme 22.600 kubikmeter vand.

Der er tænkt i inkluderende løsninger, og tager man for eksempel Multibanen fungerer dennes skrånede sider både som siddepladser, kørestolsrampe og vandafledning. Der er taget højde for vort klimas uundgåelige udvikling, og samtidigt taget hånd om en bæredygtig brug af det overskydende vand. Det skal bl.a. bruges til opfyldning af fejemaskiner, og det resterende renses til genanvendelse til synlig leg og oplevelse i parken.